PUBLICITATE

COMUNICAT DE PRESĂ

La data de 31.05.2019, societatea SC RADINC SRL a semnat contractul de finațare nr. POCU/449/4/16/128680, cu titlul ”Împreună dezvoltăm economia socială” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9.V: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Primăria Coltău, în regiunile de dezvoltare Nord Vest, Centru, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul general al proiectului este înființarea și dezvoltarea de structuri de economie socială precum și promovarea antreprenoriatului social, cu scopul de a combate sărăcia, de a crește gradul de incluziune socială și ocuparea forței de muncă precum și dezvoltarea sectorului economiei sociale, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

R1 – 200 persoane informate privind initiațivele derulate

R2 – 104 membri ai grupului țintă selectați

R3 – 2 cursuri specifice economiei sociale acreditate ANC

R4 – 2 cursuri derulate pentru cei 104 participanți

R5 – 1 comisie de selecție înființată și 22 planuri de afaceri selectate ce vor fi finanțate

R6 – Înființarea a 22 entități de economie socială

R7 – Consilierea a 22 membri ai grupului țintă ale căror afaceri vor fi selectate și înființate

R8 – 22 firme care primesc finanțare

R9- 22 firme în economia socială monitorizate

R10 – 8 parteneriate cu actori relevanți (câte 2 parteneriate/regiune de dezvoltare implicată în proiect) și comunități pentru dezvoltarea economiei sociale și 1 studiu privind nivelul de dezvoltare a economiei sociale în regiunile vizate de proiect precum și ocuparea în domeniile cu caracter social

R11 – 1 Centru virtual de afaceri în economia socială (Centrul Electronic Național pentru Dezvoltare Economia Sociale – CENDES)

R12 – 36 luni de management de proiect, informare și achiziții

 

Valoarea totală a proiectului este de 13,806,666.02 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 11.646.522,47 lei, iar valoarea eligibila nerambursabilă din bugetul național este de 2.024.532,49 lei.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de contact ale beneficiarului : București, strada Elena Cuza, nr. 31, sector 4, e-mail : radinc128680@gmail.com . Manager Proiect : Adrian NICOLAU.

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co