Stiri

Fonduri europene pentru studenții defavorizați

Ministerul Fondurilor Europene a lansat două proiecte în valoare de 155 milioane euro, finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman, prin care se vor aloca burse din fonduri europene studenților defavorizaţi, doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat. Inițiativa urmărește stimularea cercetării universitare aplicate, a antreprenoriatului și a incluziunii sociale.

„Bursa „Student antreprenor” este o măsură care are drept obiectiv creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență, eliminarea impedimentelor de integrare socio-profesională pe care le întâmpină în prezent studenții din mediul rural, cei din comunitățile dezavantajate economic, cei aparținând minorității roma, dar și persoanele cu dizabilități – studenți care au depășit vârsta de 24 ani”, spun reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene

În cadrul proiectelor se va acorda o bursă în valoare de 300 lei lunar, timp de trei semestre de studii de licență, cu condiția de absolvire a studiilor sau continuarea acestora. Inițiativa va crește numărul de cursanți și absolvenți și vine în sprijinul combaterii abandonului universitar.

„Valoarea totală a apelului de proiecte este de peste 71 milioane euro, din care contribuţia Uniunii Europene este de 85%. Pot depune proiecte instituţiile de învăţământ superior acreditate, publice şi private. Universităţile pot depune proiecte în valoare maximă de 1,7 milioane de euro, în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private, cu ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti sau cu parteneri sociali”, informează Ministerul Fondurilor Europene

De asemenea, Uniunea Europeană ajută doctoranzii și cercetătorii post doctorat în antreprenoriat prin programul „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post doctorat”.

– Bursa „Doctorand antreprenor” va avea o valoare de cel mult 400 euro/lună și se va acorda pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive, inclusă în ultimii 2 ani terminali ai studiilor de doctorat.

– Bursa „Cercetător postdoctorat antreprenor” va avea o valoare de cel mult 600 euro/lună și se va acorda pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive.

Valoarea totală a apelului de proiecte este de 84,70 milioane euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 85%.

Instituțiile de învățământ superior care au încheiat protocoale de colaborare cu angajatori pot depune proiecte în valoare maximă de 1,5 milioane euro.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Scopul este de stabilire a priorităților de investiții, obiectivelor specifice și acțiunilor asumate de România în domeniul resurselor umane, pentru reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre Uniunii Europene.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Imobiliare Valea Prahovei
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co